YAŞAYARAK ÖĞRENME

YAŞAYARAK ÖĞRENME

Öğrenciler ilgi alanlarına göre satrançtan tarıma, bilimden el becerilerine kadar uzanan  bir dizi eğitsel faaliyette etkin olarak yer alır. Bir ürünü ortaya koymanın vermiş olduğu heyecan ve motivasyonla yeni çalışmalara katkı sağlarlar.  Bu başlık altındaki projeler grup çalışmaları halinde Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülür.